Glossa ry.

monitieteisiä kommentteja keskiaikaan

Keskiajan tutkimuksen seura Glossa ry. perustettiin vuonna 1996. Glossa tarkoittaa kommenttia tai tulkintaa. Yhdistyksemme jäsenet tutkivat, pohtivat ja kommentoivat keskiajan maailmaa monitieteisesti. Glossassa kohtaavat keskiajan tutkimuksen ammattitekijät ja ajankohtaisesta tutkimuksesta kiinnostuneet harrastajat. Glossan tarkoituksena on vahvistaa itäisen ja läntisen Euroopan keskiajan tuntemusta sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta Suomessa. Meitä kiinnostavat myös kaikkien keskiajan tutkimuksen piirissä toimivien tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteiset edut. Glossa ry. on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Ajankohtaista

Valoisa keskiaika-palkinto professori Kaisa Häkkiselle

Suomen keskiajantutkimuksen seura Glossa ry. on 20.3.2015 päättänyt myöntää professori (suomen kieli, Turun yliopisto) Kaisa Häkkiselle ”Valoisa keskiaika” -kunniamaininnan.

Lue lisää - Lisätty 21.03.2015

Dies Medievales 2015

 

SUHTEET - RELATIONER - RELATIONS

Helsinki, Tieteiden talo 19.-21.3.2015

Dies Medievales on joka toinen vuosi järjestettävä kansallinen tutkijatapaaminen, joka kokoaa yhteen keskiajan tutkimuksen edustajat Suomen eri yliopistoista ja tieteenaloilta. Kyseessä on matalan kynnyksen foorumi, jonka ohjelmassa yhdistyvät key note -esitelmät, konferenssiesitelmät ja paneelikeskustelut, joissa käsitellään yksittäisiä tutkimusaiheita ja tieteenalan yleisiä trendejä. Konferenssin ohjelmarungosta vastaa työryhmä, esitelmiä kootaan avoimen cfp:n kautta. Konferenssikieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Lue lisää konferenssin internetsivuilta.

*

Dies Medievales 2015

SUHTEET - RELATIONER - RELATIONS

Helsingfors, Vetenskapernas hus 19.-21.3.2015

Dies medievales är ett nationellt forskarmöte, som arrangeras vartannat år. Evenemanget samlar representanterna för medeltidsforskning vid olika universitet och inom olika vetenskaper i Finland. Det är frågan om ett forum med låg tröskel, vars program består av key note föreläsningar, konferensföredrag och paneldebatter, där enskilda forskningsteman och allmänna trender inom vetenskapen diskuteras. Konferensens program koordineras av en arbetsgrupp och föredrag samlas in genom cfp. Finska, svenska och engelska används som konferensspråk.

Konferens websidan

Lue lisää - Lisätty 01.12.2014

Glossan menovinkit

Passages from Antiquity to the Middle Ages VI

On the Road: Travels, Pilgrimages and Social Interaction

Tampereen yliopisto, 6.-8.8.2015

Call for Papers avoinna.


Lisätty 16.02.2014