MIRATOR, monikielinen keskiajan tutkimukseen erikoistunut vertaisarvioitu verkkojulkaisu

MIRATOR, en mångspråkig refererad nättidskrift som koncentrerar sig på medeltidens historia

MIRATOR, a multilingual peer-reviewed electronic journal devoted to medieval studies

Mirator c/o Glossa ry.
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
Mirator c/o Glossa r.f.
Kyrkogatan 6
00170 Helsingfors
Finland

Mirator c/o Glossa ry.
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
Finland

URL: http://www.glossa.fi/mirator

Email: mirator@glossa.fi