Keskiaikaisia julkaisustrategioita jäljittämässä

Samu Niskanen

Huhtikuussa 2017 aloitti toimintansa projektini Medieval Publishing from c. 1000 to 1500. Hanke on viisivuotinen ja Euroopan tutkimusneuvoston puiteohjelman Horizon 2020 rahoittama, ja se toimii Helsingin yliopistossa. Projektiin osallistuu viisi palkallista tutkijaa eri pituisin jaksoin. Ensimmäisenä (allekirjoittaneen jälkeen) ryhmään liittyy FT Jakub Kujawinski Poznanin yliopistosta.

Tutkimusryhmä selvittää, kuinka latinankieliset kirjailijat julkaisivat teoksiaan sydän- ja myöhäiskeskiajalla. Tutkimushypoteesi on, että julkaisukäytännöt reagoivat laajoihin sivistyksellisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Julkaisukulttuurin kannalta tärkeää oli, että kirjallisen kulttuurin painopiste siirtyi karkeasti yleistäen luostareista katedraalikouluihin, konventteihin ja yliopistoihin. Samalla kirjailijoiden ja lukevan yleisön sosiaalinen rakenne moninaistui.

Julkaisustrategiat aivan selvästi elivät ajassa, kuten käy ilmi seuraavasta. Luostarikirjallisuuden julkaisu 1000-luvulla oli useimmiten epämuodollinen tapaus, joka koski pientä piiriä. Myöhäiskeskiajan humanistikirjailijat saattoivat kuitenkin julkaista teoksiaan seremoniallisesti kotikaupunkiensa juhlallisuuksissa ja tavoitella monipuolisesti kerrostuneita yleisöjä.

Pähkinänkuoressa: pyrimme havainnoimaan sosiaali- ja sivistyshistoriallisten muutosten heijastuksia uuden kirjallisuuden julkaisustrategioissa.

Keskeisiä tutkimuskohteita ovat julkaisutapahtumat, tavat hankkia yleisöä, teosten levittämistä koskevat ohjeet ja määräykset sekä varhainen transmissio. Tutkimus nojaa historiallisen perusmetodologian ohella teksti- ja kirjallisuuskritiikin sekä kirjahistorian metodeihin.

Päälähdemateriaalia ovat uusien teosten julkaisua koskevat maininnat ja kuvaukset sekä kirjailijoiden omat ja välittömät kopiot heidän töistään.

Jaa: