Dies Mediaevales: Keskiajantutkimus nyt

Dies Mediaevales: Keskiajantutkimus nyt

Tampere, 16.–18.11.2017

Konferenssin ohjelma on ladattavissa täältä: http://www15.uta.fi/trivium/Dies2017.pdf

Dies Mediaevales on kerran kahdessa vuodessa järjestettävä kansallinen tutkijatapaaminen, joka kokoaa yhteen keskiajan tutkimuksen edustajat Suomen eri yliopistoista ja tieteenaloilta kielitieteilijöistä arkeologeihin ja taidehistorioitsijoista historian tutkijoihin. Kyseessä on matalan kynnyksen foorumi, joka on tarkoitettu kaikille alalla toimiville aina maisterivaiheen opiskelijoista lähtien. Ohjelmassa yhdistyvät keynote -esitelmät, konferenssiesitelmät ja paneelikeskustelut, joissa käsitellään yksittäisiä tutkimusaiheita ja tieteenalan yleisiä trendejä. Konferenssikieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Järjestyksessään 14. Dies Mediaevales -konferenssi pidetään Tampereen yliopistossa 16.–18.11.2017. Konferenssin järjestävät yhteistyössä Suomen keskiajantutkimuksen seura Glossa ry., Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies ja Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan historian oppiaine. Key note -puhujiksi ovat lupautuneet apulaisprofessori Visa Immonen, dosentti Susanna Niiranen sekä FT Tapio Salminen. Konferenssin yhteydessä jaetaan myös Valoisa keskiaika -palkinto.

Vuoden 2017 Dies Mediaevales -konferenssin teemana on “Keskiajantutkimus nyt”. Mitkä teemat ovat tutkimuksen keskiössä, ja millaisia tulevaisuuden näkymiä ja haasteita alalla on? Miten tutkimus on kehittynyt viime aikoina, miten tästä eteen päin? Mitä annettavaa medievalisteilla on akateemisesti, entä yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kiristyvässä tilanteessa? Millä tavalla suomalaiset ja Suomessa toimivat keskiajantutkijat voisivat tukea toisiaan ja tehdä yhteistyötä kansainvälisillä areenoilla? Aihetta valottavat myös keynote-puhujat sekä perjantai-iltapäivän paneelikeskustelu.

Lämpimästi tervetuloa koko järjestelytoimikunnan puolesta!

Tervetuloa!

Järjestelytoimikunta:

Maria Kallio, FM, Turun yliopisto, Glossa ry: hallituksen jäsen

Kirsi Kanerva, FT, Turun yliopisto, Glossa ry:n hallituksen varapuheenjohtaja

Sari Katajala-Peltomaa, dos., Tampereen yliopisto

Jenni Kuuliala, FT, Tampereen yliopisto, Glossa ry:n hallituksen jäsen

Marika Räsänen, FT, Turun yliopisto, Glossa ry: hallituksen jäsen

Tapio Salminen, FT, Tampereen yliopisto

Reima Välimäki, FT, Turun yliopisto, Glossa ry: hallituksen puheenjohtaja

Dies Mediaevales: /Medeltidsforskning nu

Tammerfors, 16.– 18.11.2017

Call for Papers

Dies Mediaevales är ett nationellt forskarmöte som arrangeras vartannat år och samlar ihop medeltidsforskare och studerande från olika finländska universitet och olika vetenskapsgrenar såsom filologi, arkeologi, religionsvetenskap, litteraturvetenskap, konsthistoria, teologi och historia. Dies Medievales strävar efter att vara ett lättillgängligt forum för alla som är verksamma inom denna vetenskapsgren – från magisterstuderande till erfarna forskare. Konferensprogrammet består av keynote-tal, konferensuppsatser och paneldebatter i vilka enskilda forskningsämnen och allmänna tendenser dagens medeltidsforskning diskuteras.

Konferensspråken är finska, svenska och engelska. Den 14. Dies Mediaevales-konferensen hålls vid Tammerfors universitet 16.– 18.11.2017 i samarbete med Sällskapet för medeltidsforskning i Finland Glossa rf., Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies och ämnet historia vid fakulteten för samhällsvetenskap vid Tammerfors universitet. Som plenarföredragare uppträder Professor Visa Immonen, Docent Susanna Niiranen och Filosofie doktor Tapio Salminen. I samband med konferensen belönas även en medeltidsforskare som främjat forskning och undervisning om medeltiden i Finland med Den ljusa Medeltiden (Valoisa keskiaika) -priset. Förslag till pristagare tas emot med en separat inbjudan.

Konferenstemat i Dies Mediaevales i 2017 är: ”Medeltidsforskning nu”. Vilka teman är i fokus för forskning just nu? Hur ser framtiden ut för medeltidsforskning? Hurdana utmaningar finns det inom grenen? Hur har medeltidsforskning utvecklats på sistone och hur ska vi gå vidare? Vad kan vi som medeltidsforskare ge akademiskt och samhälleligt i den alltmer åtstramade ekonomiska situationen? Hur skulle medeltidsforskare som är verksamma i Finland kunna stödja varandra och samarbeta på de internationella vetenskapsarenorna? Ljus kastas på temat även av plenarföredragare och i paneldebatter.

Välkommen!

Konferenskommitté:

Maria Kallio, FM, Åbo universitet, styrelsemedlem i Glossa rf.

Kirsi Kanerva, FT, Åbo universitet, vice ordförande i Glossa rf.

Sari Katajala-Peltomaa, dos., Tammerfors universitet

Jenni Kuuliala, FT, Tammerfors universitet, styrelsemedlem i Glossa rf.

Marika Räsänen, FT, Åbo universitet, styrelsemedlem i Glossa rf.

Tapio Salminen, FT, Tammerfors universitet

Reima Välimäki, FT, Åbo universitet, ordförande i Glossa rf.