Startsidan Program Abstracts Anmälning Konferensanläggning Arbetsgrupp för evenemangetSuomeksiGlossa ry.

Helsingfors, Vetenskapernas hus 19.-21.3.2015

Dies medievales är ett nationellt forskarmöte, som arrangeras vartannat år. Evenemanget samlar representanterna för medeltidsforskning vid olika universitet och inom olika vetenskaper i Finland. Det är frågan om ett forum med låg tröskel, vars program består av key note föreläsningar, konferensföredrag och paneldebatter, där enskilda forskningsteman och allmänna trender inom vetenskapen diskuteras.

Dies medievales är ett tvärvetenskapligt möte, som samlar medeltidsforskare inom olika fält från språkvetare till arkeologer, och från konsthistoriker till forskare inom allmän historia. Konferensens tema år 2015 är Suhteet / Relationer / Relations, med vilket menas band till både kultur och ekonomi, såväl inom personliga nätverk som relationerna mellan olika material eller forskningsaspekter. Rubriken är bred med avsikt, så att så många olika forskningsfält som möjligt ryms med. Key note -föreläsare för konserensen: prof. Marko Lamberg (Stockholm universitet), docent Sari Katajala-Peltomaa (Tammerfors universitet), docent Päivi Salmesvuori (Helsingfors universitet) samt fil.dr Tom Linkinen (Åbo universitet).

© Glossa ry. 2014-2015