Arviot/Recensioner/Reviews

Arviot suomeksi Recensioner på svenska Reviews in English

Recensioner på svenska - Arviot ruotsiksi - Reviews in Swedish:

Eva Ahl-Waris, Historiebruk kring Nådendal och den kommemorativa anatomin av klostrets minnesplats. Rec. Håkan Karlsson.
Joonas Ahola, Frog & Jenni Lucenius (eds), The Viking Age in Åland. Rec. Eva Ahl-Waris.
Niklas Ericsson, Rätt eller fel? Moraluppfattnigar i Stockholm under medeltid och vasatid. Rec. Olli Matikainen.
Claes Gejrot, Mia Åkestam & Roger Andersson (eds), The Birgittine Experience. Rec. Eva Ahl-Waris.
Jussi Hanska & Kirsi Vainio-Korhonen (red), Huoneentaulun maailma. Rec. Otfried Czaika.
Terhi Kiiskinen red., Fem källor från den svenska reformationstiden i Finland. Rec. Viktor Aldrin.
Sara Risberg red.Dicit Scriptura. Studier i C-samlingen tillägnade Monica Hedlund. Rec. Eva Ahl.
Tapio Salminen, Vantaan ja Helsingin pitäjän keskiaika. Rec. Ulrika Rosendal.
Eva Österberg, Tystnader och tider. Rec. Charlotte Vainio.

Mirator c/o Glossa ry.
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

Mirator c/o Glossa r.f.
Kyrkogatan 6
00170 Helsingfors
Finland
 

Mirator c/o Glossa ry.
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

Finland


URL:
http://www.glossa.fi/mirator

e-mail: 
mirator@glossa.fi