Valoisa keskiaika 2017

Vuoden 2017 Valoisa keskiaika -kunniamaininta Ravattulan Ristimäki -hankkeelle

Glossa jakaa joka toinen vuosi Valoisa keskiaika -kunniamaininnan. Tällä seura haluaa kiittää yksilöä tai yhteisöä, joka on erityisesti toiminut keskiajan tuntemuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. Samalla yhdistys haluaa kiinnittää huomiota siihen, että keskiaika ei ole ”pimeä” ajanjakso vaan aikakausi, jonka tuntemus on tärkeää nykypäivänkin ymmärtämiseksi.

Vuonna 2017 Glossa ry jakaa palkinnon ensimmäistä kertaa yhteisölle, ja sen saa Ravattulan Ristimäki -tutkimushanke. Turun yliopiston arkeologian oppiaine on järjestänyt Ravattulan Ristimäen alueella opetuskaivauksia vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2013 kaivauksissa löytyivät kirkon jäännökset ristiretkiajan ja keskiajan taitteesta. Kirkon käyttö ajoittuu 1100-luvun jälkipuoliskolle ja 1200-luvun alkuun, eli ajalle ennen hiippakunta- ja seurakuntarakenteen vakiintumista Varsinais-Suomessa. Ristimäen muinaisjäännös esinelöytöineen on koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen löytö ja toistaiseksi vanhin ja ainoa tälle aikakaudelle sijoittuva kirkollinen rakennus maassamme.

Tutkimushanke on rikastanut kuvaamme Suomen varhaiskeskiajasta, josta kirjalliset lähteet ovat olemattomat ja arkeologisetkin lähteet tähän mennessä niukat. Edetessään tutkimus päivittää kuvaamme Suomen alueen kristillistymisestä. Hanke on yhä kesken, mutta jo nyt on selvää, että se on yksi tärkeimpiä 2000-luvun uusia avauksia Suomen keskiajan tutkimuksessa.

Tieteellisten ansioiden lisäksi Glossa ry haluaa kiittää hankeen vetäjiä heidän periksiantamattomuudestaan keskiajantutkimuksen edistämisessä. Huolimatta kiistattomasta merkityksestään kaivaukset eivät olleet saaneet monivuotista tutkimusrahoitusta ennen Alfred Kordelinin säätiön keväällä 2017 myöntämää kolmivuotista, 250 000 euron apurahaa. Kaivauksia ja löytöjen tutkimusta tehtiinkin vuosia opetuskaivauksina ja pieneten avustusten ja lahjoitusten turvin, ja sen tueksi perustettiin Suomen muinaistutkimuksen tuki ry. Ristimäki on myös herättänyt suuren yleisön kiinnostuksen varhaiskeskiaikaan: kaivaukset ovat suosittu vierailukohde, ja vapaaehtoisia on osallistunut itse kaivaustöihin.

Kunniamaininta luovutettiin Dies Mediaevales -konferenssin yhteydessä Tampereella perjantaina 17.11.2017 Ravattulan Ristimäki -hankkeen johtajalle, arkeologian yliopisto-opettaja Juha Ruohoselle Turun yliopistosta. Kahden vuoden välein järjestettävän tieteellisen konferenssin järjestäjänä on tällä kertaa Glossa ry:n ohella Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimuskeskus Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies.