Glossa ry

Glossa – Sällskapet för medeltidsforskning grundades år 1996. Glossa betyder kommentar eller tolkning. Föreningens medlemmar utforskar, begrundar och kommenterar medeltiden multidisciplinärt. I Glossa möts professionella medeltidsforskare och personer som är intresserade av den aktuella forskningen. Glossas syfte är att öka kunskapen om det medeltida Öst- och Västeuropa samt befrämja forskningen och undervisningen om medeltiden i Finland. Vi är även intresserade av alla medeltidsforskares och -studerandes gemensamma intressen. Glossa är medlem av Vetenskapliga samfundens delegation.

Glossa – Sällskapet för medeltidsforskning i Finland, ger ut Mirator, vilken är en flerspråkig elektronisk tidskrift för medeltidsstudier som granskas av sakkunniga. Glossa ger ut tidskriften och stöder den finansiellt, men tidskriftens redaktionsråd beslutar om granskare och godkännande av artiklar baserat på vetenskapliga kriterier. Mirators redaktionsråd fungerar oberoende av föreningen och leds av chefredaktörerna.

Bli medlem

Om du vill bli medlem i Glossa skall du kontakta föreningens skattmästare (glossatalous(at)gmail.com – vänligen inkludera ditt namn, kommun/stad, e-postadress och typ av medlemsavgift) och betala medlemsavgiften till kontot FI67 7997 7995 9782 98 (Glossa ry.). Medlemsavgiften är 15€ (studerande för grundexamen 10€, familjeavgift 23€).

Styrelse (2024)

 • Anna-Stina Hägglund fil.dr. (TaY), ordförande: puheenjohtaja(at)glossa.fi
 • Antti Ijäs, fil.dr. (HY), vice ordförande: antti.ijas(at)helsinki.fi
 • Tia Niemelä, fil.mag (HY), skattmästare: taloudenhoitaja(at)glossa.fi
 • Anni Hellafil.dr. (TY), meddelare: tiedottaja(at)glossa.fi
 • Katri Vuola, fil.dr. (HY), sekreterare: katri.vuola(at)helsinki.fi
 • Anita Geritz-Zhuang, fil.mag (HY): anita.geritz-zhuang(at)helsinki.fi
 • Taneli Puputti, fil.mag (JY): taneli.puputti(at)gmail.com
 • Jyrki Nissi, fil.dr. (TaY): jyrki.nissi(at)tuni.fi
 • Lauri Ockenström, fil.dr. (JY): lauri.ockenstrom(at)jyu.fi

Suppleanter:

 • Sara Norja, fil.dr. (TY): skmnor(at)utu.fi
 • Kirsi Salonen, fil.dr., jur. dr. (TY): kirsi.l.salonen(at)utu.fi
 • Anna lehto, fil.mag, (HY): anna.f.lehto(at)helsinki.fi
 • Saku Pihko, fil.dr. (TaY): saku.pihko(at)tuni.fi