Tapahtumat

Kevään esitelmätilaisuudet

Toukokuun esitelmäilta: Myöhäiskeskiaikaiset reliikit: uudelleen arviointia (n. 1200-1550)

Ti 14.5. klo 17:00 (zoom) Marika Räsänen: Myöhäiskeskiaikaiset reliikit: uudelleen arviointia (n. 1200-1550)

Pyhäinjäännökset tarjosivat keskiajan ihmisille mahdollisuuden kokea Jumalan voiman ja läsnäolon maan päällä. Vielä nykyäänkin pyhäinjäännökset eli reliikit ovat erottamaton osa katolilaisten uskonnollista elämää, ja ne voivat olla myös haluttuja. Reliikin käsite ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, eikä niiden historia suoraviivainen. Reliikkien merkityksen ja niihin liittyvien käytäntöjen ymmärtämisen kannalta myöhäiskeskiaika osoittautui käänteentekeväksi aikakaudeksi. ”Myöhäiskeskiaikaiset reliikit: uudelleen arviointia (n. 1200–1550)” on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jossa ennen kaikkea pyritään tunnistamaan aineellisen ja aineettoman rajapintoja, ”reliikkimäisyyksiä”, jotka voivat määrittyä monitulkintaisesti. Glossan kuukausiesitelmä on hankkeen esittelyä.

Tapahtuma pidetään Zoomissa.

Linkki: https://utu.zoom.us/j/65874851111

Passcode: 313440


Huhtikuun esitelmäilta: Keskiaikaisten kirjojen hidas kuolema

Ti 16.4. klo 17:00 (zoom) Jaakko Tahkokallio & Seppo Eskola: Keskiaikaisten kirjojen hidas kuolema

Ruotsin valtakunnan Vaasa-ajan hallinto hyödynsi keskiaikaisia pergamenttikirjoja laajassa mittakaavassa tilikirjojen kansimateriaalina. Tämän kierrätyksen kautta meille on säilynyt yli 29 000 keskiaikaista pergamenttifragmenttia, jotka jakautuvat nykyään Suomen Kansalliskirjaston ja Ruotsin Riksarkivetin kokoelmien kesken. Tässä esitelmässä Kansalliskirjastossa toimivan Books of the Medieval Parish Church -tutkimushankkeen tutkijat kertovat kirjojen kierrätyksen kronologiasta saaduista uusista tutkimustuloksista. Toisin kuin joskus on ajateltu, reformaatio ei yhtäkkiä tehnyt kaikista keskiaikaisista kirjoista kierrätykseen kelpaavia. Pergamenttikäsikirjoitukset ja -inkunaabelit muuttuivat toimistotarvikkeiksi vaiheittain vanhimmasta kirjakerrostumasta alkaen. Huomattava osa katolisen ajan liturgisesta kirjallisuudesta säilyi käytössä kirkoissa 1500-luvun loppuun asti.

Tapahtuma pidetään Zoomissa.
Linkki: https://utu.zoom.us/j/67049691432
Passcode: 867453