Glossa ry

Glossa – Sällskapet för medeltidsforskning grundades år 1996. Glossa betyder kommentar eller tolkning. Föreningens medlemmar utforskar, begrundar och kommenterar medeltiden multidisciplinärt. I Glossa möts professionella medeltidsforskare och personer som är intresserade av den aktuella forskningen. Glossas syfte är att öka kunskapen om det medeltida Öst- och Västeuropa samt befrämja forskningen och undervisningen om medeltiden i Finland. Vi är även intresserade av alla medeltidsforskares och -studerandes gemensamma intressen. Glossa är medlem av Vetenskapliga samfundens delegation.

Bli medlem

Om du vill bli medlem i Glossa skall du kontakta föreningens skattmästare (glossatalous(at)gmail.com – vänligen inkludera ditt namn, kommun/stad, e-postadress och typ av medlemsavgift) och betala medlemsavgiften till kontot FI67 7997 7995 9782 98 (Glossa ry.). Medlemsavgiften är 15€ (studerande för grundexamen 10€, familjeavgift 23€).

Styrelse (2021)

 • Sanna Supponen, fil.mag. (Helsingfors universitet), ordförande:  sanna.supponen(at)helsinki.fi
 • Olli Lampinen-Enqvist, teol.mag. (Helsingfors universitet), vice ordförande: olli.lampinen(at)helsinki.fi
 • Katja Fält, fil.dr. (Jyväskylä universitet): katja.j.falt(at)jyu.fi
 • Anita Geritz, fil.mag. (Helsingfors universitet), informatör:  anita.m.geritz(at)helsinki.fi
 • Lauri Ockenström, fil.dr. (Jyväskylä universitet): lauri.ockenstrom(at)jyu.fi
 • Saku Pihko, fil.mag. (Tammerfors universitet): saku.pihko(at)tuni.fi
 • Kirsi Salonen, fil.dr., jur.dr. (Åbo universitet): kirsi.l.salonen(at)utu.fi
 • Tapio Salminen, fil.dr. (Tammerfors universitet): tapio.salminen(at)uta.fi
 • Henna Paasonen, fil.mag., sekreterare, redaktör för Glossae: henna.paasonen(at)luukku.com

Suppleanter

 • Leena Enqvist, teol.mag., fil.kand. (Helsingfors universitet): leena.enqvist(at)helsinki.fi
 • Antti Ijäs, fil.mag. (Hensingfors universitet): antti.ijas(at)helsinki.fi
 • Karolina Kouvola, teol.mag. (Helsingfors universitet), informatör (tiedotustiimi): karolina.kouvola(at)helsinki.fi
 • Tia Niemelä, fil.mag. (Hensingfors universitet), skattmästare: tia.niemela(at)helsinki.fi