Glossa ry

Glossa – Sällskapet för medeltidsforskning grundades år 1996. Glossa betyder kommentar eller tolkning. Föreningens medlemmar utforskar, begrundar och kommenterar medeltiden multidisciplinärt. I Glossa möts professionella medeltidsforskare och personer som är intresserade av den aktuella forskningen. Glossas syfte är att öka kunskapen om det medeltida Öst- och Västeuropa samt befrämja forskningen och undervisningen om medeltiden i Finland. Vi är även intresserade av alla medeltidsforskares och -studerandes gemensamma intressen. Glossa är medlem av Vetenskapliga samfundens delegation.

Bli medlem

Om du vill bli medlem i Glossa skall du kontakta föreningens skattmästare (glossatalous(at)gmail.com) samt betala medlemsavgiften till kontot FI67 7997 7995 9782 98 (Glossa ry., referensnummer 6622). Du skriver väl dina adressuppgifter som meddelande i betalningen! Medlemsavgiften för år 2018 är 17€ (studerande för grundexamen 12€, familjeavgift 25€).

Styrelse

 • Kirsi Kanerva, fil.dr. (Helsingfors universitet), ordförande: kirsi.kanerva(at)helsinki.fi
 • Olli Lampinen-Enqvist, teol.mag. (Helsingfors universitet), vice ordförande: olli.lampinen(at)helsinki.fi
 • Katja Fält, fil.dr. (Jyväskylä universitet): katja.j.falt(at)jyu.fi
 • Anita Geritz, KH (Helsingfors universitet), informatör, redaktör för Glossae: anita.m.geritz(at)helsinki.fi
 • Lauri Ockenström, fil.dr. (Jyväskylä universitet): lauri.ockenstrom(at)jyu.fi
 • Saku Pihko, fil.mag. (Tammerfors universitet): saku.pihko(at)tuni.fi
 • Marika Räsänen, fil.dr., dos. (Åbo universitet): marras(at)utu.fi
 • Tapio Salminen, fil.dr. (Tammerfors universitet): tapio.salminen(at)uta.fi
 • Sanna Supponen, fil.mag., teol.stud. (Helsingfors universitet), skattmästare, informatör (tiedotustiimi): sanna.supponen(at)helsinki.fi, glossatalous(at)gmail.com

Suppleanter

 • Henna Paasonen, fil.mag. (Helsingfors universitet), sekreterare: henna.paasonen(at)luukku.com
 • Leena Enqvist, teol.mag., fil.kand. (Helsingfors universitet): leena.enqvist(at)helsinki.fi
 • Antti Ijäs, fil.mag. (Hensingfors universitet): antti.ijas(at)helsinki.fi
 • Karolina Kouvola, teol.mag. (Helsingfors universitet), informatör (tiedotustiimi): karolina.kouvola(at)helsinki.fi