Glossa ry

Glossa – Sällskapet för medeltidsforskning grundades år 1996. Glossa betyder kommentar eller tolkning. Föreningens medlemmar utforskar, begrundar och kommenterar medeltiden multidisciplinärt. I Glossa möts professionella medeltidsforskare och personer som är intresserade av den aktuella forskningen. Glossas syfte är att öka kunskapen om det medeltida Öst- och Västeuropa samt befrämja forskningen och undervisningen om medeltiden i Finland. Vi är även intresserade av alla medeltidsforskares och -studerandes gemensamma intressen. Glossa är medlem av Vetenskapliga samfundens delegation.

Bli medlem

Om du vill bli medlem i Glossa skall du kontakta föreningens skattmästare (glossatalous(at)gmail.com – vänligen inkludera ditt namn, kommun/stad, e-postadress och typ av medlemsavgift) och betala medlemsavgiften till kontot FI67 7997 7995 9782 98 (Glossa ry.). Medlemsavgiften är 15€ (studerande för grundexamen 10€, familjeavgift 23€).

Styrelse (2022)

 • Sanna Supponen, fil.mag. (Helsingfors universitet), ordförande: puheenjohtaja(at)glossa.fi
 • Anita Geritz-Zhuang, fil.mag. (Helsingfors universitet), vice ordförande: anita.geritz-zhuang(at)helsinki.fi
 • Tia Niemelä, fil.mag. (Helsingfors universitet), skattmästare: taloudenhoitaja(at)glossa.fi
 • Taneli Puputti, fil.mag. (Jyväskylä universitet), meddelare: taneli.puputti(at)gmail.com
 • Aino Liira, fil.dr. (Åbo universitet): aeliir(at)utu.fi
 • Jyrki Nissi, fil.dr. (Tammerfors universitet): jyrki.nissi(at)tuni.fi
 • Lauri Ockenström, fil.dr. (Jyväskylä universitet): lauri.ockenstrom(at)jyu.fi
 • Antti Ijäs, fil.mag. (Helsingfors universitet), antti.ijas(at)helsinki.fi
 • Anna-Stina Hägglund, fil. mag. (Tammerfors universitet): anna-stina.hagglund(a)tuni.fi

Suppleanter

 • Saku Pihko, fil.mag. (Tammerfors universitet): saku.pihko(at)tuni.fi
 • Kirsi Salonen, fil.dr., jur.dr. (Åbo universitet): kirsi.l.salonen(at)utu.fi
 • Ella Sahivirta, teol.mag. (Helsingfors universitet), ella.sahivirta(at)helsinki.fi
 • Petra Uusimaa, fil.mag. (Uleåborg universitet), sekreterare: petrauusimaa(at)gmail.com