Glossa ry

Glossa – Sällskapet för medeltidsforskning grundades år 1996. Glossa betyder kommentar eller tolkning. Föreningens medlemmar utforskar, begrundar och kommenterar medeltiden multidisciplinärt. I Glossa möts professionella medeltidsforskare och personer som är intresserade av den aktuella forskningen. Glossas syfte är att öka kunskapen om det medeltida Öst- och Västeuropa samt befrämja forskningen och undervisningen om medeltiden i Finland. Vi är även intresserade av alla medeltidsforskares och -studerandes gemensamma intressen. Glossa är medlem av Vetenskapliga samfundens delegation.

Bli medlem

Om du vill bli medlem i Glossa skall du kontakta föreningens skattmästare (lauri.hirvonen(at)helsinki.fi) samt betala medlemsavgiften till kontot FI 48 2001 1800 1825 89 (Glossa ry., referensnummer 6622). Du skriver väl dina adressuppgifter som meddelande i betalningen! Medlemsavgiften för år 2018 är 17€ (studerande för grundexamen 12€, familjeavgift 25€).

Styrelse

 • Kirsi Kanerva, fil.dr. (Åbo universitet), ordförande: ktkane(at)utu.fi
 • Katja Fält, fil.dr. (Jyväskylä universitet), vice ordförande: katja.j.falt(at)jyu.fi
 • Olli Lampinen-Enqvist, teol.mag. (Helsingfors universitet), sekreterare: olli.lampinen(at)helsinki.fi
 • Lauri Hirvonen, fil.mag. (Helsingfors universitet), skattmästare: lauri.hirvonen(at)helsinki.fi
 • Anita Geritz, hum.stud. (Helsingfors universitet), informatör: anita.m.geritz(at)helsinki.fi
 • Maria Kallio, fil.mag. (Åbo universitet): makalli(at)utu.fi
 • Karolina Kouvola, teol.mag. (Helsingfors universitet): karolina.kouvola(at)helsinki.fi
 • Marika Räsänen, fil.dr., dos. (Åbo universitet): marras(at)utu.fi
 • Tapio Salminen, fil.dr. (Tammerfors universitet): tapio.salminen(at)uta.fi

Suppleanter

 • Leena Enqvist, teol.mag., fil.kand. (Helsingfors universitet): leena.enqvist(at)helsinki.fi
 • Jenni Kuuliala, fil.dr. (Tammerfors universitet): jenni.kuuliala(at)uta.fi
 • Lauri Ockenström, fil.dr. (Jyväskylä universitet): lauri.ockenstrom(at)jyu.fi
 • Sanna Supponen, fil.mag., teol.stud. (Helsingfors universitet), informatör (fb, twitter): sanna.supponen(at)helsinki.fi