Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

Kevään 2023 esitelmäillat

Tiistai 14.3. klo 17.30, Ida Meerto, Sara Norja, Kristel Nyberg & Mari-Liisa Varila: Tieteen ja taikuuden rajamailla: Noidat, alkemistit ja astrologit keskiajan ja uuden ajan alun englannin kielessä

Zoom-linkki: https://helsinki.zoom.us/j/63435527743…

Meeting ID: 634 3552 7743
Passcode: 526080

TiTaRa-hankkeessa (2023–25) selvitämme, millä tavoin erilaisista tieteen ja taikuuden rajamaastossa toimivista henkilöistä kuten alkemisteista, astrologeista ja noidista kirjoitettiin keskiajalla ja uuden ajan alussa ja mitä tämä kertoo heidän rooleistaan yhteiskunnassa varhaisina tieteentekijöinä, pelättyinä taikureina tai hyödyllisinä parantajina. Tarkastelemme myös, kuinka alkemististen ja astrologisten tekstien kirjoittajat ja kopioijat itse käyttivät kieltä ja kehittivät aikansa tieteellisiä tekstilajeja. Aineisto kerätään kielihistoriallisista sanakirjoista ja katalogeista, tekstieditioista, sähköisistä tekstiaineistoista, käsikirjoituksista ja varhaisista painetuista kirjoista. Tutkimme englanninkielisten tekstien rinnalla myös latinan- ja monikielistä aineistoa. Tutkimusotteemme on filologinen: käsittelemme kieltä ja tekstejä kulttuurisessa kontekstissaan. Yhdistämme historiallisen kielentutkimuksen, käsikirjoitustutkimuksen ja kirjahistorian menetelmiä tekstikritiikin metodeihin. Laadimme hankkeen pohjalta myös roolipelin, jonka keinoin tarkastellaan noitien, astrologien ja alkemistien asemaa aikakautensa erilaisissa yhteisöissä ja peilataan sitä muuhun yhteisöön. Esitelmässä kerromme tarkemmin hankkeen sisällöstä ja toteutuksesta. Aiheesta lisää myös Koneen säätiön blogissa: https://koneensaatio.fi/…/noidat-alkemistit-ja-astrologit…/

Tapahtuman Facebook-linkki: https://fb.me/e/zeT5MvIs

Ennen esitelmää on (17.00) Glossa ry:n kevätkokous saman Zoom-linkin takana. Tervetuloa mukaan!

Tiistai 25.4. klo 17, Tiago Queimada E Silva: The Good Noblemen Who Conquered the Kingdom: Islam, Historiography, and Aristocratic Legitimation in Late-Medieval Portugal