Valoisa keskiaika

Ehdotuksia Valoisa keskiaika -palkinnon saajiksi pyydetään

Hyvä keskiajan tutkimuksen ystävä,

Seuraavan Dies mediaevales -konferenssin yhteydessä Turussa 10.-12.3.2022 Glossa ry. luovuttaa jälleen jo perinteeksi muodostuneen Valoisa keskiaika -kunniamaininnan. Jäsenet voivat nyt halutessaan ehdottaa henkilöitä tai yhteisöjä, jotka sopisivat kunniamaininnan saajiksi. Ehdotukset ja vapaamuotoiset perustelut voi osoittaa 9.1.2022 mennessä hallituksen puheenjohtajalle Sanna Supposelle osoitteeseen sanna.supponen[at]helsinki.fi.

Myöntämällään kunniamaininnalla seura tahtoo kiittää yksilöä tai yhteisöä, joka on erityisesti toiminut keskiajan tuntemuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. Samalla yhdistys haluaa kiinnittää huomiota siihen, että keskiaika ei ole ”pimeä” ajanjakso vaan aikakausi, jonka tuntemus on tärkeää nykypäivänkin ymmärtämiseksi. Päätöksen palkinnosta tekee Glossa ry:n hallitus.

Nyt kymmenettä kertaa myönnettävä Valoisa keskiaika -kunniamaininta on aiemmin luovutettu Dos. Georg Haggrénille (2019), Ravattulan Ristimäki -tutkimushankkeelle (2017), Prof. Kaisa Häkkiselle (2015), Dos. Tuomas Heikkilälle (2012), Dos. Matti Kilpiölle (2010), Dos. Maiju Lehmijoki-Gardnerille (2008), Pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtoselle (2006), Prof. Jukka Korpelalle (2005) ja Dos. Pauli Annalalle (2002).

* * *

Vuoden 2019 Valoisa keskiaika -kunniamaininta dosentti Georg Haggrénille

Glossa jakaa joka toinen vuosi Valoisa keskiaika -kunniamaininnan. Tällä seura haluaa kiittää yksilöä tai yhteisöä, joka on erityisesti toiminut keskiajan tuntemuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. Samalla yhdistys haluaa kiinnittää huomiota siihen, että keskiaika ei ole ”pimeä” ajanjakso vaan aikakausi, jonka tuntemus on tärkeää nykypäivänkin ymmärtämiseksi.

Vuonna 2019 Glossa ry myöntää kunniamaininnan dosentti Georg Haggrénille. Haggrén on tehnyt suurtyön suomalaisen keskiajan arkeologian eteen. Hän on tutkinut varsinkin asuinpaikkoja, jotka ovat historiantutkimuksen kannalta tärkeä ja Suomessa huonosti tunnettu muinaisjäännösryhmä. Erityisesti Mankbyn kaivaukset ovat muuttaneet kuvaamme Suomen keskiajan talonpoikaisväestöstä. Haggrénilla on laajat skandinaaviset kontaktit ja hän hallitsee uusimman arkeologisen metodologian. Hän on ollut ratkaisevassa osassa mm. Uudenmaan asutus- ja viljelyhistoriaa mullistaneessa siitepölytutkimuksessa.

Haggrén tuntee erityisen hyvin myös Suomen keskiajan ja 1500-luvun kirjalliset lähteet. Hänellä on vankka tausta sekä historian että arkeologian oppiaineissa. Hänen tutkimuksensa on aidosti poikkitieteellistä, ja hän osaa hyödyntää myös 1600- ja 1700-lukujen kartta-aineistoja erittäin taitavasti. Haggrénin kokonaisvaltainen aineiston hallinta tulee hienosti esiin Gaudeamuksen kustantaman Muinaisuutemme jäljet -teoksen keskiaikaosiossa, joka on paitsi katsaus keskiajan arkeologiseen aineistoon myös ajantasaisin yleisesitys Suomen keskiajan historiasta.

Virantäytöissä Haggrénin kohtalo on valitettavasti ollut se, mikä tulee juhlapuheista huolimatta niin monen aidosti poikkitieteellisen tutkijan osaksi: pysyvää akateemista työpaikkaa ei ole löytynyt. Siitä huolimatta Haggrén on kasvattanut laajan seuraajapolven Helsingin arkeologian laitoksella, jossa hänen vetämäänsä historiallisen ajan arkeologian seminaariin osallistuu aktiivisesti noin viisitoista graduntekijää ja jatko-opiskelijaa. Haggrén on omistanut elämänsä suomalaisen keskiajan arkeologian tutkimukselle täysin pyyteettömästi. Hän ei näy medioissa eikä kamppaile kyynärpäät ylhäällä akateemisen maailman kulisseissa. Hän tuo esiin asioita, avoimia tutkimuskysymyksiä ja tutkimustuloksia, itseään ei juuri koskaan.

Kunniamaininta luovutettiin Dies Mediaevales -konferenssin yhteydessä Jyväskylässä perjantaina 29.3.2019. Kahden vuoden välein järjestettävän tieteellisen konferenssin järjestäjänä on tällä kertaa Glossa ry:n ohella Jyväskylän yliopiston keskiajan tutkimusryhmä Ramus virens – JYU Medieval Studies, Jyväskylä yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos sekä Lamemoli-projekti (SA ja JY no.307635, 2017-2018).

Yhdistys on aikaisempina vuosina jakanut tunnustuksen seuraaville tahoille:

  • 2017 Ravattulan Ristimäki -hanke (Turun yliopisto)
  • 2015 Professori, FT Kaisa Häkkinen (Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, Turun yliopisto)
  • 2012 Dos., FT Tuomas Heikkilä (Helsingin yliopisto)
  • 2010 Dos., FT Matti Kilpiö, (Helsingin yliopisto)
  • 2008 Dos., FT Maiju Lehmijoki-Gardner (Helsingin yliopisto)
  • 2006 Pääsihteeri, FT Tuomas M.S. Lehtonen (Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki)
  • 2005 Professori, FT Jukka Korpela (Historian laitos, Joensuun yliopisto)
  • 2002 Yliopistonlehtori, TT Pauli Annala (Systemaattisen teologian laitos, Helsingin yliopisto)