Kansallisarkisto uudistaa Suomen keskiaikaa koskevien asiakirjojen Diplomatarium Fennicum -tietokannan

Seppo Eskola Kansallisarkisto on kuluvana vuonna käynnistänyt Koneen Säätiön tuella hankkeen Diplomatarium Fennicum -tietokannan uudistamiseksi. Diplomatarium Fennicum on pohjoismaisten esikuviensa mukaisesti nimetty asiakirjaeditio ja tietokanta, johon pyritään sisällyttämään kaikki tunnetut Suomen keskiaikaa koskevat asiakirja-aineistot. Nykyinen 2000-luvun taitteesta periytyvä tietokanta on monille keskiajan tutkijoille hyvin tuttu – kuten ovat sen monet puutteetkin. Käynnissä oleva monivuotinen ja […]

Kulttuurihistoriaa ryhmätyöskentelynä: Premods-verkoston tapaaminen Turussa

Karolina Kouvola Premods-verkosto järjesti Turun yliopiston Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies kanssa yhteistyössä syyskuun 23.–25. päivä pohjoismaisen tutkijatapaamisen keski- ja esimoderniin aikaan keskittyneille jatko-opiskelijoille. Premods-verkosto perustettiin vuonna 2011 Uumajan yliopiston keskiajan ja esimodernin ajan jatko-opiskelijoiden toimesta. Perustamistapaamisen jälkeen verkosto on kokoontunut vuosittain ja nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Seuraava tapaaminen pidettäneen Bergenissä, Norjassa […]