Ajankohtaista käsikirjoituskentältä: Codices Fennici

Ville Walta

Codices Fennici -hankkeen tarkoituksena on kartoittaa, kuvailla ja digitoida Suomessa keskiajalla ja 1500-luvulla kirjoitetut tai käytetyt käsikirjoitukset.

Hanke sai alkunsa tutkijayhteisön aloitteesta. Kun Suomea koskevat keskiaikaiset asiakirjat ja käsikirjoitusfragmentit oli jo saatettu digitaaliseen muotoon, haluttiin huomio kääntää koodeksimuotoisiin käsikirjoituksiin. Jo nyt on käynyt ilmi, että tähän on myös tarvetta: kartoituksen edetessä kuva Suomen varhaisesta kirjallisesta aineistosta on täydentynyt, ja esille on tullut joitakin uusia Suomeen liitettäviä käsikirjoituksia. Käsikirjoituksia koskevien tietojen kokoamista ja käsikirjoitusten digitointia puoltaa myös se, että lähdeaineisto on hajaantunut useampien maiden ja instituutioiden kokoelmiin. Suomen ja Ruotsin kansalliskirjastojen ja -arkistojen lisäksi käsikirjoituksia löytyy esimerkiksi maakunta-arkistoista ja seurakuntien kokoelmista. Käsikirjoitusten digitoinnilla kootaan lähdeaineistoa yhteen ja parannetaan tutkijoiden mahdollisuuksia päästä siihen käsiksi.

Eri muistiorganisaatioiden välisten rajojen ylittämisen lisäksi Codices Fennici -hanke rikkoo perinteisiä aikakausirajoja. Hankkeeseen on sisällytetty keskiajan lisäksi Suomessa kirjoitetut ja/tai käytetyt käsikirjoitukset vuoteen 1600 asti. Näin vältetään ajatukset reformaation tai uuden ajan myötä kirjakulttuurissa tapahtuvasta suuresta murroksesta ja lisätään aikakausirajoja ylittävää tutkimusyhteistyötä. Aineiston sisältö puoltaa tätä ratkaisua: katolinen liturgia eli protestanttisen rinnalla läpi 1500-luvun, ja keskiaikaisia lakeja kopioitiin vielä myöhään 1500-luvulla. Myöskään 1500- ja 1600-lukujen taitteessa ei mitään suurta mullistusta tapahtunut, joten myös myöhempien käsikirjoitusten ottaminen mukaan voisi olla aiheellista. Raja on kuitenkin vedettävä johonkin. Liturgisen ja oikeudellisen aineiston lisäksi hankkeen käsikirjoitukset sisältävät esimerkiksi teologiaa, tili- sekä kopiokirjoja ja historiallisia tekstejä. Käsikirjoitukset on kirjoitettu latinaksi, ruotsiksi ja suomeksi. Aineisto tarjoaakin mielenkiintoista materiaalia useamman eri tieteenalan tarpeisiin.

Codices Fennici -hanke toteutetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran alaisuudessa. Kartoitustyön tuloksena syntynyt lista hankeen piiriin kuuluvista käsikirjoituksista on saatavilla hankkeen verkkosivuilla. Samasta osoitteesta löytyy myös alustavia käsikirjoituskuvailuja. Hankkeen lopputuloksena on virtuaalinen kirjasto, joka sisältää niin käsikirjoituskuvailut kuin digitoidut käsikirjoitukset. Kirjasto on tarkoitus julkistaa viimeistään keväällä 2016 ja siihen lisätään materiaalia digitoinnin edistyessä. Julkaisun myötä Suomen keskiaikainen kirjallinen aineisto on käytännössä kokonaan saatavilla digitaalisessa muodossa. Tilanne on otollinen uusille Suomea koskeville ja kansainvälistä vertailua harrastaville tutkimuksille.

Kirjoittaja on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Codices Fennici -hankkeen tutkijakoordinaattori

[really_simple_share]