Passages from Antiquity to the Middle Ages VI – kuudetta kertaa matkalla antiikista keskiajalle Tampereella (6—8.2015)

Reima Välimäki

Yksittäisestä projektin konferenssista vakiintuneeksi sarjaksi kasvanut Passages-konferenssi aloitti monen antiikin ja keskiajan tutkijan akateemisen ohjelman kesätauon jälkeen. Olin tällä kertaa vain kuunteluoppilaana, joten konferenssiraportin kirjoittaminen lankesi minulle.

Teemana tänä vuonna olivat matkat, pyhiinvaellukset ja sosiaalinen vuorovaikutus otsikolla On the Road. Tämä kirjallisuusviittaus ikään kuin antoi luvan jackkerouac’maiseen sopivan käytöksen ja kaavojen halveksuntaan.

Eli: Passages VI-konferenssibingo!

 

Pyhä vs. sekulaari tila Piirto-kirjoituksia ”I’ve sligthly changed my title” All male/ female panel Kokemus/Lived experience
Liminaali-tila/ liminaalisuus Verkostot, verkostoituminen Kuolleita kieliä luetaan ääneen Teoretisointi tilasta, paikasta yms. Rituaalitila
Liian pitkiä lainauksia luetaan ääneen Post-humanismi Annalistit Tekninen ongelma Heterotopia
Life cycle Maallikot/ popular religion Performanssi ”Kysymys” muuttuu toiseksi esitelmäksi Joku nuokkuu silminnähden
Reilusti ylipitkä paperi Imagined communities Tangible, tangibility Lapsuuden määrittely Uus-materialismi

Laadin bingon konferenssin alussa ja pelasin sitä torstain ja perjantain sessiot (lukuun ottamatta perjantain viimeistä). Valitsin ruutuihin muutamia ikivihreitä ihmistieteiden avainsanoja, konferenssin aihepiiriin liittyviä käsitteitä ja joitakin ajankohtaisia humanistisia teemoja – ja näiden lisäksi iki-ihania konferenssimokia. Ruudut sai ruksia vain, jos kohta sanottiin tai tapahtui eksplisiittisesti (Esimerkiksi: Uusmaterialismi olisi pitänyt mainita esitelmässä, oma mielipiteeni lähestymistavasta uusmaterialistisena ei riittänyti). Yllättäen bingon täyttäminen pakotti kuuntelemaan esitelmiä varsin tarkkaavaisesti, eikä häirinnyt mitenkään tavanomaisten muistiinpanojen tekoa. Ja viimeisessä sessiossa tuli lopulta bingo, kerralla kahdella rivillä.

Bingon täyttyneet ja täyttymättä jääneet ruudut auttavat myös tekemään kokonaisarviota niistä kahdesta konferenssipäivästä, joihin osallistuin. Lähes kaikki konferenssikliseet ylipitkistä papereista viime hetkellä muuttuneisiin esitelmien aiheisiin täyttyivät vaivatta. Järjestäjien kunniaksi on sanottava, ettei yksikään sessio ollut vain miehistä tai naisista koostuva. Vähintään session puheenjohtaja oli eri sukupuolta kuin puhujat. All male panel -Hasselhoffia (http://allmalepanels.tumblr.com/) ei tarvitse jakaa.

Vakiintuneet käsitteet kuten verkostot tai liminaalitila esiintyivät useasti, mutta kukaan ei ryhtynyt teoreettiseen keskusteluun esimerkiksi tilasta, paikasta ja tilallisuudesta, vaikka se liittyi useampaankin paperiin. Kyse ei taida lopulta olla metodologisesta konservatiivisuudesta, vaan siitä, mihin 20 minuutin esitelmässä kannattaa keskittyä. Erityisesti konferenssissa, jonka ansioihin kuuluu aito aikakausirajojen ylittäminen. Puhuttaessa roomalaisesta Egyptistä myöhäiskeskiajan tutkijoille täytyy väistämättä panostaa vähän myös taustatietoon.

Kiitos ja anteeksi!